Ettevõtlike inimeste saar

Hiidlaselt on loomult ettevõtlikud, olgu see tingitud siis saarelise elu eripärast või ajaloost õpitud oskusest ohjad endi kätte haarata ja ise oma õnne sepp olla. Hiiumaa pakub ettevõtluse alustamiseks head tugisüsteemi: nii Arenduskeskuses kui Hiiumaa Ametikoolis pakutakse algajatele ettevõtjatele tuge ja nõustamist ning ka juba edasijõudnuile pidevaid täiendkoolitusi.

Elu saarel loob ideaalsed tingimused kaugtööks: kiire internet ning tihe lennu- ja parvlaevaühendus mandriga tagavad võimaluse oma unistusi täita ilma igapäevast elukvaliteeti ohverdamata. Samuti on hiidlased nutikad uute kodanikualgatuste ning koostöö vallas, mida ilmestab näiteks külaseltside rohkus ka Hiiumaa kaugemates nurkades. Meil on ruumi ennast teostada!

Milline on ja millest koosneb Hiiumaa majandus?

Hiiumaa on läbi aegade olnud tööstussaar. Esimesed saarelt välja müüdava toodanguga seotud ettevõtted olid otseselt kohaliku loodusliku tooraine väärindamisega tegelevad ettevõtted – lubjaahjud, klaasimanufaktuur ja soolakeedukojad. Hiljem lisandusid ka viinaahjud, kalevivabrik ning laevatööstus.

Täna on saare kolm suuremat tööstusvaldkonda plast- ja koostetööstus, metsa- ja puidutööstus ning toiduainetööstus.

Hiiumaal toodetakse lõputus valikus plastdetaile, kilet ja pakendeid, sealhulgas ka biolagunevaid kilekotte. Hiiumaa andekad puidutöötlejad on keskendunud väiketootmisele, valmistades peamiselt kvaliteetset köögi- ja disainmööblit. Ja lisaks kõigele muule on saareline eluviis meist läbi aegade teinud nutikad logistikud ning tublid transporditöölised.

Tutvu ka Hiiumaa majandusülevaadetega aastanumbrite kaupa.