Hiiumaa ja loodus

Hiiumaa ja loodus

Hiiumaa – saar Läänemeres, rikas mitmekülgse ja puutumatu looduse poolest.

Juba ligi 455 miljonit aastat tagasi tekkis praeguse Kärdla linna lähistel meteoriidiplahvatuse tagajärjel kümmekonna kilomeetrise läbimõõduga rõngassaarestik. Need olid esimesed saared Hiiumaa praegusel kohal ja mainitud sajad miljonid aastad teevad Hiiumaast ühe maailma vanima saare.

Raske on leida Eestis looduslikult mitmekesisemat paika, kui seda on Hiiumaa. Maastikutüübid  ja -pildid vahelduvad peadpööritava kiirusega. Olles ühtviisi kaunid ja miniatuursed, põimuvad nad omavahel kokku just täpselt selleks, et teha Hiiumaast Hiiumaa. Suviti meelitavad pea kõiki ka siinsed pikad liivarannad.

Foto: Ivo Panasjuk

Hiiumaad ümbritsevad väikesaared on nagu värvikirevad pärlid kauni naise kaelas. Üle kahesaja saare ja saarekese hulka kuulub hiljuti merest tõusnud, veel taimestumata kui ka suuremaid metsaga kaetud saari. Tänu ümbritsevale merele erineb Hiiumaa kliima mandri-Eestist. Päikesepaistelisi ilmasid on rohkem ja vihma vähem.

Hiidlane on oma loomult rahulik ja salliv. Ta seisab loodusele lähedal, hindab ja armastab loodust ning on oma hingelt looduslaps.

Hiiumaal pole Sa kunagi üksi, siin räägivad metsad ja meri, embavad kuldsed liivad ja kõrvetav päike, tuuled ja allikavesi. Siin on üheaegselt õhus nii minevik kui tulevik. Kes Hiiumaad ühes selle looduse ja inimestega hoiab, see võetakse omaks. Naeratavad hiidlased näitavad igaühele teed, kui taevatähed ei aita…

Foto: Argo Nurs

UNESCO tunnustusega elukeskkond

Elu saarel on nagu maailma väike mudel. Saare unikaalne loodus, mis on säilinud tänu siinsete inimeste oskustele elada kooskõlas looduse ja tundliku saare keskkonnaga, on põhjuseks, miks UNESCO tunnustas Eesti lääne-saarte ala kui säästva elu mudelit, mida peaks laiemalt järgima nii Eestis kui kaugemalgi. Hiiumaa koos teiste Lääne-Eesti saartega kuulub ülemaailmsesse programmi „Inimene ja biosfäär“ juba 1990. aastast.

Programm „Inimene ja biosfäär“ (MAB)

UNESCO programm „Inimene ja biosfäär“ („Man and the Biosphere” ehk MAB) kutsuti ellu 1971. aastal. Algselt oli selles 14 temaatilist alamprogrammi, mis kõik tegelesid inimese ja biosfääri vaheliste seoste teadusliku uurimisega teravnevate keskkonnaprobleemide ajastul. „Inimene ja biosfäär“ on valitsustevaheline teadusprogramm, mille peaeesmärk on üleilmselt tagada bioloogilise mitmekesisuse ja inimkultuuri tasakaalustatud koosareng. Selleks tugineb programm ulatuslikule biosfääri programmialade võrgustikule, kuhu kuulub ligi 700 kaitseala erinevates suuremates ökosüsteemides. Tegemist ei ole tavaliste kaitsealadega, vaid piirkondadega, kus töötatakse välja lahendusi kestlikuks majandamiseks ja kus käsitletakse kohaliku kogukonna ja pärandkultuuri koosmõjusid loodusega. Kuna maailma eri loodusvööndites on säilinud igivanad teadmised ja oskused biosfääri kestlikust kasutamisest, seab MAB oma eesmärgiks niisuguste oskuste võimalikult laia tutvustamist ja kasutuselevõttu. MABil on ka täna mitu temaatilist alamprogrammi, näiteks kõrbete, mägipiirkondade, linnastute, saarte ja ranniku alamprogramm. Rohkem infot MABi kohta võib leida UNESCO veebilehelt

Üheks suurimaks väärtuseks Hiiumaal on puhas loodus ja elukeskkond. Et seda hinnalist varandust hoida, võeti Hiiumaal 2020. aasta alguses kasutusele uuenenud jäätmekäitlussüsteem, mida on nimetatud Eesti üheks edumeelsemaks. 

Hiiumaa – roheline sihtkoht

2020 valis säästvat turismi arendav organisatsioon Green Destinations (Rohelised sihtkohad) Hiiumaa maailma kestlike reisisihtkohta esisajasse. Green Destinations on välja töötanud kestliku sihtkoha standardi, mille põhjalt sihtkohtadel on võimalik taotleda vastavat sertifikaati – Green Destiantion Award. Sertifikaadil on neli erinevat tasemekategooriat pronksist – teemandini.

2021. aasta alguses asus Hiiumaa taotlema Rohelise Sihtkoha kvaliteedimärgise pronks taset. Tunnustusele pürgiv sihtkoht peab vastama enam kui sajale kvaliteedistandardi kriteeriumile, mis puudutavad loodust (kogu ökosüsteemi), keskkonda (veekäitlus, õhukvaliteet, prügimajandus, energeetika temaatikat), kestliku liikumise võimalusi, kultuuri ja traditsioonide väärtustamist, elanike sotsiaalset heaolu (sh ennetustööd ja turvalisust), sihtkoha ettevõtluskeskkonda, majutustingimusi ning elanike kaasatust ja omavalitsuse juhtimisprotsesse kestliku arengu vaatenurgast.

Meie Hiiumaal väärtustame väga oma ainulaadset elukeskkonda ja kestlik areng on olnud teadlikult fookuses juba kolmkümmend aastat, alates hetkest, mil Hiiumaa arvati UNESCO Biosfääri alade hulka.

10 SOOVITUST SAARE KÜLASTAJALE
Kutsume ka saare külalisi üles loodusküllast Hiiumaad väärtustama ja saare puhtasse elukeskkonda panustama:

1. Hoia loodust! 
2. Ära jäta prügi maha – viska selleks ette nähtud kohta (majutusasutustes ööbides majutusasutuse prügikasti, telkimisplatsil ja karavani parklas selleks ettenähtud prügikasti). Sorteeritud kujul on prügi võimalik jätta ka avalikesse pakendikonteineritesse. Lisaks on võimalik osta eelmakstud prügikott. Eelmakstud prügikotte müüakse parvlaevadel R-kioskis, COOP Hiiumaa kauplustes, Tuuletornis, Kõpu tuletornist ja turismiinfokeskuses.
3. Telgi ja matka selleks ettenähtud kohtades (RMK matka- ja telkimisalad). 
4. Lõket tee selleks ettenähtud kohas (RMK lõkkekoht või telkimisala). 
5. Arvesta kaasliiklejatega saarel. 
6. Suhtle julgelt kohalikega. 
7. Jäta tagasisidet külastatud kohtadesse, kui leiad, et midagi on hästi või võiks olla paremini. 
8. Jäädvusta ilusaid hetki Hiiumaast, võimalusel jaga neid meiega #VisitHiiumaa. 
9. Naudi kohalikku toitu ja toorainet! 
10. Naudi Hiiumaad! 

Loe Hiiumaa puhtana hoidmise kohta täpsemalt valla lehelt.

Hiiumaa geograafilised punktid on:
Ristna 22º 2’ 22’’, 
Sarve 23º 4’ 10’’, 
Tahkuna neem 59º 5’ 36’’, 
Emmaste Rannaküla neem 58º 41’ 13’’.