Vaatamisväärsused

Teenuse lisamiseks tarvitseb vaid teada anda, sest käesolev teenuste andmebaas on Hiiumaal teenust pakkuvale ettevõtjale/ettevõttele või ühendusele tasuta.
NB! Turismivaldkonnaga seotud teenused (s.o majutus, toitlustus, aktiivne puhkus ja seiklus, vaatamisväärsused), seminariruumid, muuseumid ja galeriid, käsitöö- ja suveniiripoed ning ööelu valdkonna objektid palume lisada Visit Estonia andmebaasi, sest nimetatud teenused liidestatakse meie lehele sealtkaudu.