Siin on COVID-19 turvaline

Selle märgiga teenusepakkuja lubab, et:

Järgib COVID-19 leviku tõkestamise nõudeid. Ta lähtub valitsuse korraldustest ja terviseameti juhistest ning hoiab end muutuva viirusolukorra ja nõuetega kursis.

Pühendub turvalise teenuse pakkumisele. Ta kujundab teenust nii, et on kaitstud nii töötajate kui ka külastajate tervis. Mõlemad tunnevad end turvaliselt ning saavad hõlpsasti infot, kuidas enda ja teiste tervist hoida.

Siia saad jätta oma tagasiside teenuse turvalisuse kohta.

Teenusepakkujad saavad märgist taotleda SIIT.

Vali märgiga ettevõte: